Zásady ochrany soukromí

Respektujeme Vaše soukromí. Dozvíte se, jaké informace které sbíráme jak je uchováváme a bráníme jejich zneužití.

„Zásady ochrany soukromí“
České aerolinie, a.s. vždy respektují Vaše soukromí.
Poslední aktualizace: září 2012

České aerolinie uznávají důležitost ochrany Vašich osobních informací.

Tyto „Zásady ochrany soukromí“ Vám odpoví na otázky, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme (dále jen „Zásady ochrany soukromí“). Do dokumentu jsme rovněž zahrnuli informace, jak předcházet shromažďování či sdílení Vašich osobních dat. České aerolinie si vyhrazují právo tyto Zásady ochrany soukromí kdykoliv upravit nebo aktualizovat, a to bez předchozího upozornění. V případě jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme jeho nové znění na tomto místě. Jakékoli úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné Českými aeroliniemi, včetně informací již shromážděných.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Zásady ochrany soukromí.

Pokud máte k Zásadám ochrany soukromí jakékoliv dotazy nebo připomínky, spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách www.czechairlines.com nebo poštou zaslanou na adresu České aerolinie a.s., Letiště Václava Havla Praha, 160 08  Praha 6 – Ruzyně.

Jaké informace shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách na internetových stránkách Českých aerolinií. Jsou to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili a datech a časech přístupu. Uvedené údaje využíváme pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně také evidujeme, z jakého místa na webu jste přišli.

Osobní údaje shromažďujeme výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky (internetové formuláře). Osobní údaje zákazníků se zaznamenávají výlučně počítačovou formou a uchovávají se v počítačovém databázovém systému.

Pokud nám je poskytnete, můžeme si ponechat vaše jméno, případně další osobní informace (poštovní adresa, e-mailová adresa, číslo kreditní nebo debetní karty a datum její platnosti, číslo a druh cestovního dokladu). Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografických údajích, zkušenostech s našimi produkty a způsobu kontaktování, kterému ve vztahu s námi dáváte přednost. Tyto informace mohou být kombinovány s informacemi, které jsme shromáždili od členů aliance SkyTeam. Takto získané informace využíváme k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Můžete tak obdržet speciální nabídku do Vašich oblíbených destinací nebo žádost o účast v průzkumu na konkrétní téma.

S kým sdílíte moje osobní informace?

České aerolinie Vám mohou zaslat propagační nabídky v součinnosti s marketingovými partnery. V případě požadavku na zpracování statistických informací externím subjektem, mohou být předmětná data výzkumu poskytnuta třetím stranám. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány k mlčenlivosti. Prodej osobních informací je těmto subjektům zakázán pod přísnými sankcemi. Se třetími stranami můžeme sdílet anonymní, neosobní, celkové informace o všech našich uživatelích.

Jak České aerolinie používají cookies a obdobné technologie?

České aerolinie používají cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují Českým aeroliniím poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci.
Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

Jak České aerolinie zachovávají platné zákony omezující marketing dětem, tj. Zákon o ochraně dětí on-line?

Pokud ve Spojených státech dítě mladší 13 let poskytlo Českým aeroliniím osobní informace bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, rodič nebo opatrovník nám o tom může zaslat zprávu. Na jejím základě informace odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Podobná opatření přijímají České aerolinie v dalších zemích, aby dodržely stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit Českým aeroliniím, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Pokud nechcete dostávat propagační nabídky Českých aerolinií, sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem, telefonem nebo poštou na adresu České aerolinie a.s., Letiště Václava Havla Praha, 160 08  Praha 6-Ruzyně. Vaše jméno bude vyřazeno nejpozději do dvou pracovních dnů. Máte-li k vyřazení Vašeho jména z databáze jakékoli dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Jsem členem OK Plus. Jak mohu aktualizovat osobní informace, např. svou adresu?

Změny zadejte prostřednictvím vašeho členského účtu na http://www.okplus.cz

Zodpovídají České aerolinie za odkazy umístěné na svých stránkách www.czechairlines.com?

Tyto internetové stránky obsahují i odkazy na stránky jiných společností. Za obsah nebo praktiky ochrany dat na těchto stránkách neodpovídáme. Doporučujeme Vám přečíst si prohlášení týkající se ochrany dat u každé stránky, která od Vás shromažďuje data. Zásady ochrany dat Českých aerolinií se vztahují výhradně na informace shromažďované Českými aeroliniemi.

Jak jsou moje informace chráněny?

V Českých aeroliniích klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. České aerolinie používají odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Adobe, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Adobe může použít anonymní informace o Vaší návštěvě tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které Vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Adobe, navštivte tuto stránku. Pro vypnutí možnosti sledovat chování Vašeho prohlížeče klikněte na odkaz na spodní straně této stránky.